Nowa promocja!

 

„Łatwe sposoby na trudne dziecko” to niczym Superniania dla rodziców i dla nauczycieli. Pomaga zrozumieć, dlaczego niektóre dzieci zachowują się nie tak, jakbyśmy sobie tego życzyli i dlaczego my, dorośli, reagujemy tak, że zamiast je uspokoić, tylko dolewamy oliwy do ognia. Autor radzi jak rodzice i nauczyciele powinni reagować w trudnych sytuacjach, przekonuje, że okiełznanie „rozbrykanego kociołka” wcale nie będzie trudne, jeśli będziemy go odpowiednio motywować, dyscyplinować w sposób współgrający z jego rozwojem, nauczymy respektowania ustalonych granic i skutecznie zastosujemy „czas na uspokojenie”.

W książce znajdują się ponadto narzędzia do rozpoznawania wczesnych oznak depresji i lęków.

„Pomoc dzieciom w radzeniu sobie z gniewem” Omówiono tu metody pracy z grupami dzieci, w przedziale wiekowym od 8 do 12 lat, z zastosowaniem wielu rodzajów interwencji kognitywno-behawioralnych.

Uczniowie, którzy wykazują zaburzenia zachowania, szczególnie widoczne w czasie zachowań agresywnych, narażeni są na problemy z nauką, słabe relacje z rówieśnikami, relegowanie ze szkoły, a w późniejszym wieku zaburzenia psychiczne i problemy z prawem. Larson i Lochman przedstawili dokładny opis Programu Radzenia Sobie z Gniewem (ACP, Anger Control Program) oraz bardziej obszerny Programu Zdolności Radzenia Sobie we współpracy z rodzicami, jako jeden ze sposobów zmiany tej sytuacji.