Jak pracować z nauczycielami, którzy pracują źle, bo są zmęczeni, wypaleni, zaburzeni, albo zwyczajnie niekompetentni

Problemowi nauczyciele to rzeczywistość, którą wielu dyrektorów w jakiś sposób  w szkole ignoruje. Podczas posiedzeń rady pedagogicznej są oni jak przysłowiowe „słonie” w pokoju. Wszyscy je widzą, ale omijają i nikt nie chce się z nimi zmierzyć ze strachu przed zadeptaniem. Wiele szkół o marnej renomie (ale też i niektóre odnoszące sukcesy) to szkoły opanowane przez słonie. Kiedy stado przemierza [...]