E. Sokołowska, L. Zabłocka-Żytka: Psychologia rozwojowa dla klinicystów

Product Description

Psychologia rozwojowa dla klinicystów. Przykładowe ćwiczenia i interwencje autorstwa dr Ewy Sokołowskiej i dr Lidii Zabłockiej-Żytki to książka, która przeprowadza czytelnika przez wszystkie kluczowe zagadnienia związane z rozwojem człowieka na przestrzeni całego życia, pokazując równocześnie, jak wykorzystać zdobytą wiedzę w pracy psychologa klinicznego. Aby dobrze diagnozować zaburzenia, trzeba wiedzieć nie tylko co znajduje się poza normą, ale i co mieści się w granicach prawidłowości rozwojowych. Informacje zostały pokazane w formie ćwiczeniowej, przez co przeczytanie tej lektury jest równoznaczne z nabyciem ogólnego oglądu oraz znacznego kawałka wiedzy szczegółowej dotyczącej rozwoju człowieka. Nie da się tych treści „wpuścić jednym, a wypuścić drugim uchem”. Autorki specjalizują się w psychologii klinicznej i – jak same piszą – książka ta wyrosła z potrzeby przekazania własnego doświadczenia związanego z odkryciem, jak bardzo przydatne jest umiejętne posługiwanie się psychologią rozwojową również w praktyce, w której na co dzień pracuje się z zaburzeniami.

Książka jest podzielona na siedem rozdziałów, które odpowiadają kolejnym etapom życia. Pomysłem bardzo ułatwiającym korzystanie z książki jest trójdzielna forma każdego rozdziału: najpierw pojawia się zadanie do wykonania (ćwiczenie dla czytelnika, które uruchamia refleksję oraz włącza aktywne przetwarzanie tematu), potem odpowiedzi wraz ze wskazówkami do pogłębiania wiedzy, część trzecia natomiast to przykładowe zastosowanie wiedzy z psychologii rozwojowej w praktyce klinicznej – zostaje przedstawiony przypadek, potem omawiany jest problem, który się pojawił, a na końcu możemy znaleźć przykład interwencji do zastosowania w danej sytuacji.

Materiał jest skierowany przede wszystkim do praktyków klinicznych, którzy dzięki niemu mogą uaktualnić swoją wiedzę dotyczącą najnowszych informacji z zakresu prawidłowości rozwoju człowieka oraz uzyskać podpowiedzi, jak użyć jej w kształtowaniu zdrowia lub leczeniu pacjentów. Książka stanowi także bodziec skłaniający do refleksji dotyczącej własnego etapu rozwojowego i zrozumienia osób, z którymi psycholog pracuje. W trakcie czytania zostaje wykonana pewna konkretna praca i ona również jest elementem budowania warsztatu pracy. Publikacja może się również w dużej mierze przydać studentom różnych specjalności, a w szczególności psychologii, jako podręcznik pomagający w rozumieniu człowieka na różnych etapach rozwoju i w przygotowujący do pracy z nim. Zawarte ćwiczenia stanowią bardzo dobre narzędzie, pomagające utrwalić wiedzę. Materiał stanowi także znakomitą bazę informacji dla każdego, kto dla własnego zainteresowania chciałby poszerzyć swoją wiedzę o tym, jak człowiek rozwija się na kolejnych etapach swojego życia.

Autorki postawiły sobie za cel nie tylko przedstawienie przeglądu wiedzy niezbędnej dla całościowego objęcia zagadnienia „psychologia rozwojowa dla klinicystów”, ale również spowodowanie, by informacje, jakie czytelnicy otrzymają czytając tę lekturę, pozostały z nimi na długo i były wykorzystywane w pracy zawodowej, zgodnie z przesłaniem, jakie niesie ta książka, iż „psychologia rozwojowa może być piękna, przyjemna i przydatna”.