S. Palomares, D. Schilling: Jak sobie radzić z dręczycielem

Product Description

Książka Jak sobie radzić ze dręczycielem. to poradnik dla nauczycieli, wychowawców i pedagogów, zawierający scenariusze lekcji i karty pracy służące pomocą uczniom w radzeniu sobie z sytuacjami dręczenia w szkole.

Autorki, Suzanna Palomares i Dianne Schilling, współpracują od wielu lat, przygotowując materiały edukacyjne dla pedagogów i nauczycieli, służące rozwijaniu u dzieci i młodzieży zdolności społeczno-emocjonalnych. Ich celem w tej publikacji było przekazanie twórczych strategii radzenia sobie ze szkolnymi dręczycielami. Stworzyły więc praktyczną pomoc, narzędzie dla pedagogów, które umożliwia im skuteczne uczenie technik pozwalających na zwiększenie świadomości uczniów, wyrobienie odpowiednich umiejętności i nabycie wiedzy, jak sobie radzić z dręczycielem szkolnym, oraz zbudowanie wewnętrznej ochrony, odpowiedniego nastawienia i zrozumienia sytuacji.

Całość składa się z piętnastu dokładnie opracowanych lekcji, wielu ćwiczeń w ich ramach oraz kilku kart pracy do kserowania dla uczniów, wraz ze wskazówkami dla nauczycieli, jak zorganizować takie lekcje. W materiałach znajdziemy różnorodne, interaktywne ćwiczenia, które pozwolą uczniom zapamiętać i wdrożyć w życie proponowane strategie. Nauczanie jest skierowane w dwie strony: rozwijanie u dzieci świadomości dotyczącej tego, czym jest zjawisko dręczenia rówieśników, jakie są jego przyczyny, konsekwencje, wpływ na ofiarę, na samego dręczyciela i na świadków. Znajdziemy tu takie ćwiczenia, jak „Dręczyciele, ofiary i świadkowie, każdy ma uczucia”, „Dlaczego dręczyciel dręczy?”, „Maska dręczyciela” czy „Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za przemoc w szkole”. Druga część ćwiczeń ma na celu uświadomienie sobie przez uczniów ich praw i tego, że mogą i powinni się bronić przed dręczeniem. Tutaj proponowane są zajęcia takie, jak „Umacnianie się w dobrym”, „Jaki jest twój styl, agresywny, pasywny czy asertywny?”, „Techniki relaksacyjne i sposoby opanowywania gniewu” czy „Powiedz „nie” i idź”.

„Dręczenie nie jest niczym nowym, jednak zainteresowanie takimi zachowaniami i narastająca popularność programów zapobiegania zjawisku dręczenia w szkole są stosunkowo świeże. Alarmujący wzrost przemocy w szkołach sprawił, że coraz więcej pedagogów i nauczycieli patrzy na przejawy agresji wśród uczniów szkół podstawowych jako na zapowiedź poważniejszych problemów na dalszych etapach kształcenia. Dręczenie w szkole jest formą przemocy w relacjach międzyludzkich, na którą nasze społeczeństwo w ostatnich latach coraz bardziej się uwrażliwia.” Powstaje więc coraz większa potrzeba materiałów i narzędzi do pracy z uczniami w tym temacie. Niniejsza książka jest odpowiedzią na tego typu zapotrzebowanie i na pytanie, jak sobie radzić z dręczycielem. Pedagog, nabywając tę książkę, otrzymuje cały zestaw gotowych lekcji do wdrożenia i zastosowania, opartych na profesjonalnej wiedzy oraz wieloletnim doświadczeniu autorek.