Product Description

Autyzm i dieta to zwięzły poradnik, pokazujący związek pomiędzy objawami autyzmu a spożywanym jedzeniem. Związek ten jest obserwowany od wielu dekad, jednak przez wiele lat dowody naukowe, leżące u jego podstaw, nie były dość przekonujące. Wiele osób od lat prowadzi interwencje dietetyczne i środowiskowe, natomiast obecnie rośnie liczba badań naukowych, potwierdzających obserwacje rodziców i specjalistów. Wyniki tych badań pokazują, że na część autystycznych dzieci i dorosłych negatywnie wpływają niektóre składniki pokarmów i innych produktów, które mogą uszkadzać rozwijający się mózg i powodować zachowania autystyczne. Rosnące doświadczenie w przeprowadzaniu interwencji dietetycznych u osób cierpiących na choroby ze spektrum autystycznego zaowocowało pojawieniem się wielu doskonałych publikacji oraz inicjowaniem podczas światowych konferencji wielu sesji dyskusyjnych, poświęconych temu tematowi. Również internet zapewnia natychmiastowy dostęp do ogromnych zasobów informacji, dotyczących tej dziedziny. Niestety, pomimo pilnego studiowania tematu przez rodziców lub głównych opiekunów oraz uczęszczania na konferencje, nadal napotyka się przeszkody w przekazywaniu szerszemu gronu odbiorców wiedzy, poświęconej opiece nad dziećmi oraz sposobom ich leczenia. Brakuje czasu i pieniędzy, a rodzice często postulowali, aby powstał  kieszonkowy przewodnik, z podstawowymi informacjami do przekazania zagubionej rodzinie, przyjaciołom, nauczycielom, terapeutom oraz pielęgniarkom, zapewniający przystępne wyjaśnienia dla osób, które nie są w stanie przyswoić sobie całego ogromu informacji naraz.

Książka Autyzm i Dieta – O czym warto wiedzieć wyposaży czytelnika w podstawowe narzędzia, pomagające w bezpiecznym i skutecznym przeprowadzeniu interwencji dietetycznej u osób autystycznych, oraz wyjaśni, dlaczego jest ona konieczna.