Martin Hanbury

Fantastyczna, mądra książka, z pomocą której możemy wykryć, jaka
przyczyna leży za trudnymi zachowaniami autystycznego dziecka i zbadać
nasze predyspozycje do pracy z takimi dziećmi. Bardzo dobry poradnik
dla rodziców i dla osób pracujących w organizacjach
zajmujących się wspieraniem autystycznych dzieci. Praca z dziećmi
skoncentrowana jest na osobie – nie zarządzamy ich zachowaniem, ale
wspomagamy zachowania pozytywne, dzięki czemu możemy – tu i teraz –
poradzić sobie z napadami niewłaściwych zachowań i rozwijać umiejętności
adaptacyjne naszych podopiecznych. Ciekawa, przystępna lektura,
skoncentrowana na zachowaniach trudnych, niezbędna w zestawie pomocy do
pracy dla terapeutów, nauczycieli, rodziców.