Opis produktu

Co to jest Zuchmistrz. Scenariusze zajęć tematycznych?

Poradnik Zuchmistrz. Scenariusze zajęć tematycznych to zbiór scenariuszy z propozycjami zajęć z dziećmi w wieku 6-11 lat na wszystkie pory roku. W tym zeszycie proponujemy zajęcia wiosenne.

Zuchmistrz. Scenariusze zajęć tematycznych ma przez zabawę dostarczyć nauczycielom, wychowawcom i instruktorom pracującym z dziećmi rozmaitych pomysłów, umożliwiających świadomą, kreatywną, prowadzącą do twórczych rozwiązań pracę z uczestnikami zajęć przez zabawę.

Uniwersalność proponowanych zajęć z elementami polskich obrzędów, zwyczajów i tradycji nie ogranicza książki tylko do jednego rodzaju odbiorcy – dotyczy wszystkich aktywności w przedziale wiekowym 6–11 lat. Zajęcia nadają się do realizacji zarówno na zbiórkach zuchowych, na lekcjach w szkole, w świetlicy, w przedszkolu, na obozach czy koloniach. Bardzo ważnym elementem w Zuchmistrzu. Scenariusze zajęć tematycznych są „Worki pomysłów”, które pełnią rolę skrzyni skarbów. Worki umieściliśmy po każdym cyklu zajęć tematycznych i znajdują się w nim uzupełniające wiadomości, pomagające w pracy z dziećmi, materiały do gawęd, piosenki, wierszyki, gry i zabawy, majsterki.

Metody są tak dobrane, aby wyzwalały aktywność i zaangażowanie uczestników przy realizacji wspólnych celów, jakie przyjmuje grupa, a także ułatwiały wymianę myśli i odczuć bez lęku przed oceną ze strony innych. Ma to sprzyjać m.in. uświadomieniu sobie i zrozumieniu konkretnego problemu i wspólnemu poszukiwaniu jego rozwiązań, a także przekazywaniu określonych treści i uczeniu się.

Skąd tytuł Zuchmistrz?

Propozycje nasze powstały na podstawie zajęć prowadzonych metodyką zuchową, czyli metodyką pracy z dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Nad jego powstaniem pracowali doświadczeni instruktorzy zuchowi.

Oto spis tematów zeszytu 2:

I. Zajęcia wiosenne 
1. Jak słoneczne promyki pomagały Pani Wiośnie
2. Jak Kurka Złotopiórka znosiła malowane jajka
Worek pomysłów
II. Młody Obywatel
1. Jestem młodym Polakiem – Jestem Młodym Obywatelem
2. Poznaję swoją Ojczyznę
3. Najważniejsze miejsca w naszej miejscowości, gminie, osiedlu
4. Wybory do Rady
5.  Konstytucja 3 Maja
6. Przedstawienie “Niepodległość wróciła” – na dni jesienne
7. Przedstawienie „Niepodległość wróciła” lub „Majowe słońce płonie nad światem” – na dni wiosenne
8. Młodzi obywatele w Unii Europejskie
Worek pomysłów
III. Obserwujemy zmiany pogody
1. Stacja Pogodowa
2. Akademia Wiedzy Pogodowej 1
3. Akademia Wiedzy Pogodowej 2
4. Akademia Wiedzy Pogodowej 3
5. Egzamin – jesteśmy dobrymi obserwatorami pogody
Worek pomysłów
IV. Dzień Lasu i Zadrzewienia
1. Las woła nas
2. Poznajemy grupy organizmów żyjących w lesie
3. Propozycja zajęć trzeciego dnia Przyjaciele lasu
Worek pomysłów

zebrała i opracowała Katarzyna Paszkowska

autorzy scenariuszy: Róża Karwecka, Katarzyna PaszkowskaEwa Tkaczyk, Dorota Bąk

Warszawa, 2017