Regulamin sklepu internetowego Wydawnictwa Fraszka Edukacyjna.

§1

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy Wydawnictwa Fraszka Edukacyjna z siedzibą w Otwocku (05-400) przy ul. Świderskiej 7.

§2

Oferta sklepu internetowego ma charakter wiążący przez okres jej prezentacji na wyżej wymienionej stronie i do czasu wyczerpania zapasu danego tytułu w magazynie. Zamówienia mogą być składane pośrednictwem formularza w sklepie internetowym, składane mailem lub telefonicznie.

§3

Cena wyświetlana przy tytule nie obejmuje opłaty za dostawę. Koszt dostawy zostanie dołączony do wartości zakupionego towaru. Zatem na ostateczny koszt zamówienia składają się cena towaru i cena przesyłki.

§4

Klienci indywidualni mogą dokonywać płatności za przesyłki przelewem, według cen dla przesyłek do klientów instytucjonalnych, jeśli dokonają przedpłaty – przelewu po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia, powołując się na numer zamówienia. Do kwoty należnej za książki prosimy dodać cenę przesyłki. Konto do przelewu: Alior Bank 76 1710 0007 0000 0010 9467 4222

§5

Warunkiem realizacji zamówienia jest przesłanie wszystkich danych potrzebnych do wystawienia faktury VAT i wysyłki.

§6

Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością ich otrzymywania do momentu wyczerpania zapasów w magazynie.

§7

W przypadku, gdy zamówienie obejmuje kilka pozycji i wystąpią trudności z uzyskaniem wszystkich zamówionych tytułów, w celu zminimalizowania kosztów dostawy zamówienie realizowane będzie w dłuższym czasie (tylko opłata jednorazowa). Jednak na życzenie Klienta wydawnictwo może podzielić zamówienie na kilka partii, każdorazowo pobierając od niego koszty przesyłki.

§8

Zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu 14 dni roboczych od momentu jego złożenia przez Klienta (średni czas oczekiwania na przesyłkę 5 dni). W przypadku wybrania przesyłki kurierem czas realizacji wynosi 3-4 dni. W przypadku trudności z realizacją, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Termin dostawy może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Wydawnictwa. Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna nie odpowiada za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez Pocztę Polską oraz firmy kurierskie.

§9

W przypadku, gdy klientem jest księgarnia, Wydawnictwo udziela 25% rabatu od ceny katalogowej, chyba że zostanie ustalony inaczej w drodze indywidualnych negocjacji.

§10

Wydawnictwo oferuje dwie formy płatności w zależności od rodzaju klienta:

  • za pobraniem – za przesyłkę Klient płaci przy odbiorze listonoszowi lub w urzędzie pocztowym. Klient może również zdecydować się na dostawę przesyłką kurierską, płacąc kurierowi przy odbiorze paczki. Do klientów indywidualnych książki są wysyłane tylko za pobraniem, chyba że klient dokona wpłaty przelewem, na konto wskazane niżej, po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia, a przed otrzymaniem książek. Dokonując przelewu należy podać numer zamówienia, a do kwoty należnej za książki należy dodać koszt przesyłki jak dla klienta instytucjonalnego
  • przelewem – płatność następuje po otrzymaniu faktury VAT, która przychodzi wraz z książkami. Termin płatności wynosi 14 dni od daty wystawienia faktury (możliwość przedłużenia terminu na życzenie klienta). Ten sposób płatności dotyczy tylko klientów instytucjonalnych.

Numer rachunku bankowego:
Alior Bank 76 1710 0007 0000 0010 9467 4222

§11

Każdy Klient otrzymuje na dowód zakupu towaru fakturę VAT. Jeśli faktura VAT ma być wystawiona na firmę, należy podać dane oraz NIP firmy. Dokonując zakupu Klient automatycznie zgadza się na wystawienie faktury VAT bez podpisu.

§12

Złożone zamówienie może być anulowane drogą telefoniczną 022/8108012 lub mailową. Anulować można tylko zamówienia, które nie zostały jeszcze zrealizowane.

§13

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 02 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.), Klient może odstąpić od umowy w terminie 10 dni od daty odebrania towaru i niezwłocznie zwrócić zakupiony towar. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy zakupiony towar nie został w żaden sposób zniszczony. Razem z towarem należy zwrócić otrzymany dowód zakupu. Wydawnictwo gwarantuje zwrot ceny towaru. Pieniądze zostaną wysłane przelewem bankowym. Koszt dostawy nie podlega zwrotowi, Klient płaci również za odesłanie towaru.

§14

W przypadku reklamacji prosimy o niezwłoczny kontakt oraz przesłanie Pocztą Polską wadliwego towaru do Wydawnictwa. Firma nie przyjmuje jednak żadnych przesyłek reklamacyjnych odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem reklamacji ponosi reklamujący. Do reklamowanej przesyłki należy dołączyć dowód zakupu wraz z opisem przyczyny zwrotu. Jeżeli reklamacja będzie uzasadniona, towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy, jeżeli tylko będzie taka możliwość. Za towar wadliwy uznaje się towar, która posiada wady techniczne.

§15

Liczba zamawianych tytułów nie jest ograniczona.

§16

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dane osobowe nabywcy zostaną wprowadzone do bazy danych wyłącznie w celu realizacji zamówień i nie będą udostępniane innym podmiotom.

§17

Sklep internetowy Wydawnictwa Fraszka Edukacyjna będzie rozsyłał do subskrybentów aktualne wiadomości w formie krótkiego newslettera, nie częściej niż raz w miesiącu. Osoby, które chcą otrzymywać newsletter powinny wpisać swój adres mailowy w polu Subskrypcja w prawym menu strony. Wpisanie adresu mailowego jest rozumiane jako wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowej.