C. Fox, K. Hawton: Jak – dlaczego – kiedy rozmawiać z młodymi zagrożonymi samobójstwem

Start / Sklep / C. Fox, K. Hawton: Jak – dlaczego – kiedy rozmawiać z młodymi zagrożonymi samobójstwem

C. Fox, K. Hawton: Jak – dlaczego – kiedy rozmawiać z młodymi zagrożonymi samobójstwem

36,00 

Brak w magazynie

Jak – dlaczego – kiedy rozmawiać z młodymi zagrożonymi samobójstwem to książka dla psychologów, pedagogów,  rodziców  i nauczycieli. Powstała ona dlatego, że zachowania samobójcze coraz częściej występują u młodych ludzi. Samobójstwo to trzecia w kolejności przyczyna śmierci osób w tej grupie wiekowej. Wskaźnik prób samobójczych jest najwyższy wśród nastolatków i osób poniżej 30 roku życia. Dlatego też badania nad samobójstwami i próbami samobójczymi ostatnio stały się  poważną i rozwijającą się dziedziną nauki. Istotne jest, by w ramach tych badań próbować zrozumieć przyczyny i współzależności zachowań samobójczych młodzieży – pozwoli to  opracować skuteczniejsze interwencje. Głębsze badania pomogą również zidentyfikować grupę ryzyka i opracować lepsze metody zapobiegania. Ważne jest, by badania dotyczyły także piętna, wiążącego się z zachowaniami samobójczymi, w celu zredukowania negatywnych reakcji, jakie zachowania te wywołują. To z kolei powinno ułatwić podejmowanie dyskusji i szukanie pomocy, a być może również przyczyni się do lepszego stosowania terapii.

We wprowadzeniu omówione są ogólne zagadnienia związane z tematem zachowań autodestruktywnych w wieku dojrzewania.

W rozdziale drugim przedstawiono  informacje, dotyczące częstotliwości występowania problemu i omówione są dane uzyskane ze szpitali oraz badań z różnych środowisk.

W rozdziale trzecim omówiono  czynniki  ryzyka. Podstawę stanowiły opracowania dotyczące oceny badań nad powiązaniami pomiędzy depresją, molestowaniem, zaburzeniami zachowań, a zachowaniami samobójczymi.

Rozdział czwarty zawiera przegląd i ocenę narzędzi, pozwalających identyfikować jednostki szczególnie zagrożone – jak rozmawiać z młodymi zagrożonymi samobójstwem.

Rozdział piąty zawiera praktyczne informacje, dotyczące zasad korzystania z usług oferowanych młodym osobom, które dokonują samouszkodzeń  Poruszono także problem kierowania osobami wykazującymi zachowania samobójcze i zapobiegania samobójstwom.

Na koniec podsumowano kluczowe informacje i wnioski na przyszłość. Załącznik zawiera informacje o wyszukiwaniu literatury,  krytycznej ocenie badań, dotyczących skuteczności opieki postsuicydalnej i jej rezultatów, powiązań zachowań samobójczych z diagnozą psychiatryczną, oraz dalszych relacji dziecko-dorosły.

Celem tej książki jest zebranie i podsumowanie informacji, dotyczących samouszkodzeń wśród młodzieży. Chcemy przybliżyć obecny stan badań i zrozumienia istotnych kwestii związanych z tym tematem, a wśród nich: skuteczność opieki postsuicydalnej i jej rezultaty, ocenę narzędzi służących do identyfikacji zagrożonych osób z grupy ryzyka, zależności pomiędzy zachowaniami samobójczymi a zaburzeniami psychicznymi oraz relacjami dziecko-dorosły.

Książka Jak rozmawiać z młodymi zagrożonymi samobójstwem  przyda się osobom zajmującym się zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży i profesjonalistom pracującym z młodymi ludźmi samouszkadzającymi się, a także rodzicom i opiekunom dzieci i młodzieży.