D.Covan, S. Palomares , D. Schilling: Jak nauczyć rozwiązywania konfliktów

Start / Sklep / D.Covan, S. Palomares , D. Schilling: Jak nauczyć rozwiązywania konfliktów

D.Covan, S. Palomares , D. Schilling: Jak nauczyć rozwiązywania konfliktów

42,00 

rozwiązywanie konfliktów

3 w magazynie

 

Książka Jak nauczyć rozwiązywania konfliktów to bardzo rozbudowany poradnik dla nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych, zawierający ćwiczenia i strategie działania w postaci scenariuszy lekcji i kart pracy dla uczniów, opracowanych tak, by nauczyć ich umiejętności sprawnego radzenia sobie z konfliktami. Zdolność sprawnego porozumiewania się z innymi ludźmi, nawet w wypadku rozbieżności zdań lub interesów, jest kluczowa zarówno w szkole, jak i późniejszym życiu zawodowym i społecznym. Autorzy, David Covan, Susanna Palomares i Dianne Schilling, poprzez opracowanie tego poradnika stworzyli obszerne narzędzie do pracy z dziećmi w tym temacie, jednocześnie dbając o dobre teoretyczne przygotowanie prowadzących zajęcia.

Całość składa się z dwóch głównych części. Pierwszy rozdział książki jest skierowany do prowadzącego. Wdraża on tematykę konfliktów, zakreślając ich dynamikę, źródła i następstwa. Tutaj znajdziemy również przegląd tematów zawartych w książce i ich krótkie wyjaśnienie. Zagadnienia te są dokładniej opisane przy poszczególnych tematach do pracy, jest także podana literatura uzupełniająca na poziomie podstawowym, średniozaawansowanym oraz zaawansowanym. Oprócz tego zostały w tym rozdziale omówione strategie dydaktyczne, w szczególności skoncentrowane na prowadzeniu rozmów w kręgu. W drugiej części poradnika zamieszczono  pięć bloków tematycznych, w ramach których przeprowadzane są zajęcia: szacunek dla podobieństw i różnic, rozumienie i kontrolowanie emocji, współdziałanie i budowanie zespołu, strategie rozwiązywania konfliktów i stosowanie narzędzi rozwiązywania konfliktów. Do każdego bloku tematycznego są przyporządkowane  odpowiednie ćwiczenia wraz z formularzami i kartami pracy dla uczniów. Są one przedstawione jasno, z podziałem na cele, poziom (wiek dziecka), niezbędne materiały, dokładny przebieg w formie podstawowej i niekiedy z podaną możliwością rozszerzenia, a także pytania do dyskusji.

Ze wstępu „W Jak nauczyć rozwiązywania konfliktów skupiamy się na konflikcie jako szansie na rozwój. (…) Traktujemy sytuacje konfliktowe nie jak wroga, którego należy przepędzić, lecz raczej jako nieodłączny element rzeczywistości, który należy zrozumieć. Jako że konflikt jest naturalną częścią naszego życia, chcielibyśmy, aby dzieci nie postrzegały konfliktu w kategorii dobry-zły, ale jako neutralne wydarzenie, które prowadzi do pozytywnych lub negatywnych rezultatów. Chcemy, aby dzieci podchodziły do sytuacji konfliktowych z nadzieją pozytywnego rozwiązania, rozumiejąc jednocześnie, że nieopanowany i nierozwiązany w porę konflikt, może doprowadzić do niekorzystnych, a czasem bardzo destrukcyjnych skutków.”