D.M.Maynard: Refleksyjny poradnik dla rodziców i rodzin dzieci transpłciowych

Start / Sklep / D.M.Maynard: Refleksyjny poradnik dla rodziców i rodzin dzieci transpłciowych

D.M.Maynard: Refleksyjny poradnik dla rodziców i rodzin dzieci transpłciowych

75,00 

Refleksyjny poradnik dla rodziców i rodzin dzieci transpłciowych jest dokładnie tym, co zapowiada tytuł. Jest przeznaczony dla rodziców i rodzin, którym często przewraca  się świat, kiedy dowiadują się, że ich dziecko kwestionuje nadaną mu przy urodzeniu płeć.  Mało kto jest na to przygotowany, mało kto wie, jak rozmawiać z dzieckiem, prawie nikt nie wie, jak poinformować o tym otoczenie, jak zwracać się do dziecka, jakie formalności medyczne i prawne należy załatwić – a potem pojawia się długi ciąg  spraw i sytuacji, z którymi trzeba jakoś się uporać. Trzeba również się uporać ze swoimi, nieraz trudnymi emocjami. Trzeba nauczyć się terminów, z którymi do tej pory miało się rzadko lub wcale do czynienia.

W tym wszystkim pomaga Refleksyjny poradnik… Autorka, D.M.Maynard ponad 30 lat pracowała z osobami transpłciowymi i ich rodzinami. Zna emocje i doradza, jak je kontrolować. Uczy terminologii – poprzez wyjaśnienia, ćwiczenia, nawet krzyżówki i wykreślanki. Podaje sposoby, jak się zrelaksować, jak dbać o siebie. Doradza, jakiego typu pomoc prawna może być potrzebna (w polskim wydaniu dodaliśmy wykaz stron internetowych, pomagających w znalezieniu odpowiednich kontaktów).

Refleksyjny poradnik dla rodziców i rodzin dzieci transpłciowych jest dokładnie tym, co zapowiada tytuł. Jest przeznaczony dla rodziców i rodzin, którym często przewraca  się świat, kiedy dowiadują się, że ich dziecko kwestionuje nadaną mu przy urodzeniu płeć.  Mało kto jest na to przygotowany, mało kto wie, jak rozmawiać z dzieckiem, prawie nikt nie wie, jak poinformować o tym otoczenie, jak zwracać się do dziecka, jakie formalności medyczne i prawne należy załatwić – a potem pojawia się długi ciąg  spraw i sytuacji, z którymi trzeba jakoś się uporać. Trzeba również się uporać ze swoimi, nieraz trudnymi emocjami. Trzeba nauczyć się terminów, z którymi do tej pory miało się rzadko lub wcale do czynienia.

W tym wszystkim pomaga Refleksyjny poradnik… Autorka, D.M.Maynard ponad 30 lat pracowała z osobami transpłciowymi i ich rodzinami. Zna emocje i doradza, jak je kontrolować. Uczy terminologii – poprzez wyjaśnienia, ćwiczenia, nawet krzyżówki i wykreślanki. Podaje sposoby, jak się zrelaksować, jak dbać o siebie. Doradza, jakiego typu pomoc prawna może być potrzebna (w polskim wydaniu dodaliśmy wykaz stron internetowych, pomagających w znalezieniu odpowiednich kontaktów).

Oto fragment wprowadzenia autorstwa D.M. Maynard:

Czy dziecko, które przyszło na świat, to chłopiec czy dziewczynka? Jakże często można usłyszeć to pytanie z ust osób, które dowiedziały się o narodzinach dziecka. W wielu kulturach jest to jedno z najczęściej zadawanych pytań rodzicom i innym członkom rodziny, oczywiście obok kilku równie obowiązkowych pytań o jego imię, wagę, wzrost i stan zdrowia. Takie etykietowanie płciowe, na długo przed faktycznym spotkaniem z dzieckiem, oraz przypisanie mu płci przy urodzeniu może mieć znaczący wpływ na reakcje rodzica w przypadku/momencie, gdy dowie się, że jego dziecko  nie akceptuje nadanej mu płci. U niektórych rodziców miłość do dziecka i troska o jego dobro natychmiast zatriumfują nad presją, jaką społeczeństwo może z łatwością wywierać na nich ze względu na ograniczenia kulturowe.  Tymczasem inni rodzice na wieść o kwestionowaniu płci przez dziecko czują się zdezorientowani i zaniepokojeni. W licznych przypadkach nawet najbardziej wspierający i respektujący potrzeby swojego dziecka rodzic może być zmuszony do przeanalizowania pewnych aspektów podróży młodego człowieka w poszukiwaniu tożsamości płciowej, zwłaszcza gdy odkryje, że z niektórymi zmianami trudno będzie mu się pogodzić. Nierzadko też zdarza się, że poszczególni członkowie rodziny mają całkowicie odmienne podejście do procesu tranzycji u dziecka oraz skrajnie różne odczucia wywołane tą sytuacją.  Taka rozbieżność opinii może stać się źródłem dodatkowego stresu, który z pewnością odczuje cała rodzina. Różne postawy rodziców wobec tranzycji dziecka mogą być przytłaczające. Na domiar złego należy liczyć się z ryzykiem, że taka sytuacja może natychmiast lub z czasem wzbudzić więcej niż jedno odczucie u tego samego członka rodziny.

   Kiedy dziecko zaczyna przechodzić tranzycję płciową w sensie społecznym i/lub medycznym, relacje interpersonalne w rodzinie nabierają odmiennej dynamiki. W przypadku niektórych członków rodziny, zmiany te wpływają jedynie w niewielkim stopniu na ich codzienne funkcjonowanie, ale w odczuciu innych, ich świat wywraca się do góry nogami. Istnieją także rodziny, które nie czują się zbyt dotknięte z powodu takiej sytuacji, a ich działania niekiedy ograniczają się do zmiany sposobu zwracania się do dziecka i jego przedstawiania innym osobom. Każdy z nas inaczej odnajduje swoje miejsce w rodzinie i inaczej go doświadcza, a relacje, jakie łączą nas z osobą będącą w okresie tranzycji  mogą wpływać na nasze reakcje na tego rodzaju zmiany.

   Historie rodzinne oraz to, co niesie za sobą tranzycja, są często niewidocznymi czynnikami, które mogą wpływać na myśli i uczucia każdego członka rodziny w odniesieniu do tranzycji dziecka. Opisane w tej książce doświadczenia rodzin osadzone są w kontekście kultury zachodniej. Mając tego pełną świadomość i rozumiejąc krytyczną intersekcjonalność ich wielorakich tożsamości, takich jak rasa, religia oraz status społeczno-ekonomiczny, obok przekonań kulturowych, rodzice i/lub inni członkowie rodziny będą musieli stawić czoła zasadniczemu pytaniu: ,, Jak mogę wesprzeć swoje dziecko w trakcie tranzycji płciowej?’’ Odpowiedź na to pytanie będzie miała istotny wpływ na to, jaką drogę dziecko zechce podążać oraz  jak będzie dalej postępować.

Konsultantem merytorycznym książki jest Pani Ewelina Negowetti; jest ona również autorką okładki, a także opracowała polską wersję krzyżówki i wykreślanki, które są świetną pomocą w opanowaniu niełatwej terminologii związanej z transpłciowością. Książka będzie świetną pomocą dla psychologów, psychiatrów i prawników pracujących z rodzinami osób transpłciowych.