Hanna Komorowska: Metodyka nauczania języków obcych

Start / Sklep / Hanna Komorowska: Metodyka nauczania języków obcych
Promocja!

Hanna Komorowska: Metodyka nauczania języków obcych

Original price was: 47,00 zł.Current price is: 35,00 zł.

Brak w magazynie

Książka Metodyka nauczania języków obcych Hanny Komorowskiej ma za zadanie zaprezentować podstawowe zagadnienia, z jakimi spotyka się nauczyciel języka obcego podejmujący pracę zawodową.

Metodyka dotyczy zinstytucjonalizowanej, przede wszystkim szkolnej nauki języka obcego, obejmując zagadnienia nauczania dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych, dzieci starszych, młodzieży i dorosłych. Metodyka ma charakter praktycznego poradnika, z którego nauczyciel może dowiedzieć się, jak zaplanować kurs językowy, jak przygotować program nauczania, jak opracować konspekt lekcji, jak przeprowadzić na jego podstawie zajęcia, jak wybrać właściwą metodę nauczania i odpowiednie materiały. Może też uzyskać wiedzę o strategiach zachowań lekcyjnych nauczycieli i uczniów, a także o indywidualnych cechach uczniów oraz o wpływie tych czynników na sukces w opanowywaniu języka obcego przez ucznia, a także na sukces zawodowy nauczyciela. Może wreszcie zapoznać się z obszernym repertuarem podanych w niniejszej książce technik nauczania elementów języka i rozwijania sprawności językowych oraz opanować umiejętność prowadzenia kontroli i oceny wyników nauczania. Uzyska także wiedzę o autonomicznych formach pracy, takich jak praca w parach i grupach językowych, trening strategii uczenia się, samoocena i ocena koleżeńska uczniów.

Metodyka nauczania języków obcych to klasyczny podręcznik dla studentów, ale również cenna pomoc dla czynnych zawodowo nauczycieli, którzy, dzięki niej, mogą stale pogłębiać i rozwijać swoje zawodowe umiejętności.