Jessica Minahan: Kod zachowania – przewodnik

Start / Sklep / Jessica Minahan: Kod zachowania – przewodnik

Jessica Minahan: Kod zachowania – przewodnik

45,00 

Jessica Minahan jest wybitną analityczką trudnych zachowań dzieci i młodzieży, przyjmując, że każde zachowanie ma swój kod – szyfr, który trzeba złamać, żeby poznać przyczyny, zaś książka Kod zachowania – przewodnik prowadzi nauczycieli i terapeutów przez meandry tych zachowań, pozwalając im zbudować schematy działań, które najczęściej są skuteczne. Przewodnik dotyczy przede wszystkim zachowań lękowych i opozycyjno-buntowniczych. Oto co Jessica Minahan pisze o tym, jak trzeba zmienić swoje podejście d tych uczniów, by móc osiągnąć pozytywne rezultaty:

… Uczniowie z  zachowaniami lękowymi lub opozycyjnymi mKod-zachowania_przewodnik_okladkaogą być w szkole krańcowo trudni. Kiedy uczeń nie wykazuje szacunku do nikogo i niczego, jest ordynarny, zbuntowany, lub zachowuje się destrukcyjnie, u wielu dorosłych nie wywołuje sympatii i niejednokrotnie bywa powodem stresu. Zachowanie często wygląda na celowe, a  lekceważący komentarz,  jeżeli zostanie wygłoszony przed klasą, miewa na nauczyciela upokarzający lub demoralizujący wpływ – co może  nadwyrężyć  relacje z uczniem.

 Żeby zaakceptować sześć podstawowych koncepcji, dotyczących zachowań, potrzeba odrobiny wiary. Zachowania uczniowskie wyglądają na celowe i zaplanowane; wydaje się, że są   całkowicie pod ich kontrolą i  wynikają z głębokiej części ich osobowości. Jednak są one w dużej mierze sprzeczne z intuicją i niezrozumiałe. Nasze automatyczne reakcje na te zachowania są często szkodliwe, a nasz instynkt podpowiada nam po prostu, żeby częściej karać.

Tylko zmieniając nasz sposób myślenia o zachowaniu, możemy skutecznie dotrzeć do tych uczniów. Kiedy nauczyciele zaczną inaczej myśleć o zachowaniu, mogą skierować swoje wysiłki w kierunku odkrywania i nauczania słabo rozwiniętych umiejętności, które  wiele razy stanowią przyczynę niewłaściwego zachowania. Przesunięcie w ten sposób naszego myślenia o zachowaniu, doprowadzi do tworzenia produktywnych planów dla ucznia, jak to opisano w tym przewodniku, i jest pierwszym krokiem w kierunku długotrwałej zmiany zachowania ucznia.  

Dr Jessica Minahan  specjalizuje się w prowadzeniu treningu dla personelu i tworzeniu planów interwencji behawioralnej dla uczniów wybuchowych, których zachowania mogą być niebezpieczne, a także tych, którzy mają różnego rodzaju ograniczenia natury emocjonalnej i behawioralnej, poważny autyzm i Zespół Aspergera. Posiada tytuł licencjata w dziedzinie intensywnej edukacji specjalnej, wydany przez Boston University i podwójny tytuł magistra – edukacji specjalnej i elementarnej – z Wheelock College. Ukończyła też studia podyplomowe na University of Albany w zakresie pracy nauczycielskiej z dziećmi autystycznymi. Certyfikat analityka zachowań otrzymała w Northeastern University. Była instruktorem na Wydziale Poważnych Zaburzeń Lesley University. Jest obecnie rozchwytywanym prelegentem i prowadzi publiczne wykłady na różne tematy, od efektywnych interwencji dla uczniów ze stanami lękowymi, po pomoc uczniom, do których trudno jest dotrzeć w zamkniętych klasach szkół publicznych.