Katherine Thornton and Michael Panckridge: UWOLNIJ SIĘ OD DRĘCZYCIELA. Praktyczne wskazówki, jak przejąć kontrolę nad sytuacją

Start / Sklep / Katherine Thornton and Michael Panckridge: UWOLNIJ SIĘ OD DRĘCZYCIELA. Praktyczne wskazówki, jak przejąć kontrolę nad sytuacją

Katherine Thornton and Michael Panckridge: UWOLNIJ SIĘ OD DRĘCZYCIELA. Praktyczne wskazówki, jak przejąć kontrolę nad sytuacją

42,00 

W ostatnich czasach nasiliły się akty przemocy fizycznej i psychicznej, jawnej i ukrytej, pomiędzy dziećmi i młodzieżą – w szkole i poza nią. Dokuczanie, dręczenie innych, zastraszanie, nękanie, znęcanie się, krytykowanie, odrzucenie, presja, zmuszanie do robienia czegoś czego się nie chce robić, poniżanie, upokarzanie, wykluczanie z grupy, lekceważenie, stosowanie pogróżek, złośliwe żarty, popychanie, potrącanie, wyśmiewanie, zaczepianie, cyberprzemoc, przemoc homofobiczna i inne, to przykłady różnych form zachowań, z którymi nasze dzieci mogą się spotkać ze strony rówieśników, na terenie szkoły i poza nią. „Uwolnij się od dręczyciela” to wspaniała i bardzo potrzebna książka dla dzieci i dorosłych, poruszająca różne aspekty zachowań przemocowych. Można powiedzieć, że jest to kompendium wiedzy na temat rodzajów przemocy i jej skutków, sposobów radzenia sobie z przemocą i zapobiegania. Można w niej znaleźć wyczerpującą charakterystykę i opis wielu różnorodnych trudnych sytuacji, które dziecko może napotkać. Każda z tych sytuacji jest opisana w bardzo przystępny sposób tak, że dziecko może zupełnie samodzielnie ją rozpoznać i przeanalizować. Do każdej opisanej sytuacji dołączony
jest proponowany sposób poradzenia sobie z nią. Przyjęcie przez dziecko proponowanych pomysłów i sugestii oraz wzbudzenie w nim chęci ich wykorzystania w praktyce, może mieć duży wpływ na to, by dziecko stało się osoba silniejszą i bardziej pewną siebie, tak by każdy kolejny dzień mogło przeżyć bez lęku, w sposób celowy, opanowany i ukierunkowany. Wskazany jest tu udział osób dorosłych – rodziców, nauczycieli, psychologa, którzy pomogą dziecku zrozumieć i zastosować proponowane rozwiązania.
. . . . . . .
Bogate doświadczenie zawodowe autorów, wielość i różnorodność sytuacji, z którymi się spotykali oni i ich uczniowie, pozwoliło na dokonanie bardzo dokładnego i rzetelnego opisu i klasyfikacji poszczególnych zdarzeń i  form przemocy, jakich doznają dzieci w szkole oraz możliwych form pomocy.
Autorzy: CATHERINE THORNTON, psycholog z wieloletnim doświadczeniem w pracy z młodzieżą w szkole. Współpracując z rodzicami, uczniami i nauczycielami jako psycholog szkolny poznała bardzo dobrze problemy, z którymi borykają się dzieci
w relacji z innymi, razem z MICHAELEM PANCKRIDGEM, doświadczonym nauczycielem, autorem wielu książek dla dzieci stworzyli znakomita książkę „Uwolnij się od dręczycieli” która jest wspaniałym przewodnikiem po tym, jak można uwolnić się od przemocy, przestać się bać i zacząć panować nad sytuacją.

Ewa Góralczyk, psycholog