M. Biała: Przedszkolaki

Start / Sklep / M. Biała: Przedszkolaki

M. Biała: Przedszkolaki

32,50 

do przedszkolaków

Przedszkolaki. Co każdy rodzic i nauczyciel wiedzieć powinien to książka, w której autorka, pani Monika Biała – psycholog kliniczny o wieloletnim doświadczeniu w pracy z dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami – dzieli się z czytelnikiem swoją wiedzą dotyczącą dzieci w wieku przedszkolnym, ich rozwoju, zmian, jakie przechodzą, ich miejsca w rodzinie i różnych problemów, które mogą się pojawić między okresem niemowlęcym a szkolnym. Lektura ta stanowi zapis podstawowych informacji, jakich powinniśmy być świadomi kontaktując się na co dzień z dzieckiem przedszkolnym. Wszystkie treści są oparte na rzetelnych, naukowych danych.

Cały materiał jest podzielony na siedem głównych rozdziałów. Część pierwsza dotyczy rodziny, znaczenia jej i powstających w jej ramach relacji dla funkcjonowania dziecka. W dalszej części dowiadujemy się, jak pomagać dziecku w prawidłowym rozwoju, szczególnie pod względem pomyślnego rozwiązania zadań i kryzysów, które wedle koncepcji E. Eriksona pojawiają się w tym okresie rozwojowym. Rozdział trzeci traktuje o zabawie, jej rodzajach i funkcjach. Następnie zostajemy wprowadzeni w temat prawidłowości rozwojowych oraz rozróżniania sygnałów, które są niepokojące i mogą stanowić podstawę do rozwinięcia się różnych trudności. Piąty, najobszerniejszy rozdział dotyczy problemów w funkcjonowaniu dziecka. Dowiemy się tutaj, jak pomóc dziecku w adaptacji do przedszkola, co poradzić, jeśli dziecko nadal moczy się w łóżku, jakie problemy wychowawcze są najczęściej spotykane, o lękach i depresji u dzieci, o dysleksji i dyskalkulii (np. objawy ryzyka), zaburzeniach mowy oraz dziecięcej seksualności. Bardzo ciekawie jest sporządzony fragment „Co przedszkolak powinien wiedzieć o… (budowie ciała/ prokreacji/ uczuciach/ zabawie seksualnej).” Został tu także obszernie opisany problem pojawiającej się nadpobudliwości psychoruchowej. W kolejnych rozdziałach poznamy, jak przygotowywać dziecko do pójścia do szkoły oraz jak korzystać z pomocy psychologicznej. Na zakończenie, zważając na tytuł  Przedszkolaki. Co każdy rodzic i nauczyciel wiedzieć powinien, autorka pokazuje, dlaczego tak ważne jest, aby dziecko uczęszczało do przedszkola.

Książka jest przeznaczona dla rodziców przedszkolaków i tych dzieci, które niedługo będą do przedszkola wysyłane oraz dla nauczycieli przedszkolnych. Okres przedszkolny jest czasem wielkich zmian dla maluchów i ich pierwszego „spotkania ze światem”. Zarówno rodzice, jak i nauczyciele zawsze obserwują, jak dzieci się rozwijają i zmieniają. Zazwyczaj w międzyczasie pojawiają się jakieś problemy, od mniejszych po poważniejsze. Większość z nich ma charakter rozwojowy, ponieważ nieodłączną częścią przechodzenia procesu zmiany są pojawiające się trudności. Warto jednak mieć solidne zaplecze informacji, dzięki którym będziemy potrafili szybko zaobserwować, kiedy dziecko potrzebuje od nas dodatkowego wsparcia i pomocy oraz kiedy jego zachowanie wskazuje na poważniejsze problemy, wymagające już wsparcia specjalisty, ponieważ wczesna interwencja dużo lepiej zadziała niż ta zastosowana z opóźnieniem