Matt Winter: Zespół Aspergera. Co nauczyciel wiedzieć powinien

Start / Sklep / Matt Winter: Zespół Aspergera. Co nauczyciel wiedzieć powinien

Matt Winter: Zespół Aspergera. Co nauczyciel wiedzieć powinien

19,00 

Książka „ZESPÓL ASPERGERA. Co nauczyciel wiedzieć powinien” ma na celu dostarczenie czytelnikowi streszczenia dostępnej obecnie, istotnej z punktu widzenia nauczyciela, wiedzy na temat Zespołu Aspergera, również umożliwienie mu lepszego zrozumienia uczniów z Z.A., a także podsunięcie szybkich podpowiedzi i praktycznych pomysłów, które można natychmiast wykorzystać w klasie. W rozdziale 1. podano krótką charakterystykę zaburzenia, jakim jest Zespól Aspergera, natomiast w drugim opisano, jakie symptomy może przejawiać dziecko, ze szczególnym uwzględnieniem interakcji społecznych, możliwości uczenia się oraz strony fizycznej i zmysłów. Kolejne rozdziały zawierają już samą praktykę, np. strategie, jakie można zastosować w klasie, sposoby pomocy dziecku w rozwijaniu umiejętności społecznych, zasady korzystania z boiska szkolnego, metody pomocy dziecku w nauce i pracach domowych.

Dla nauczycieli, którzy chcą wiedzieć więcej, na końcu książki autor zamieścił spis polecanej przez siebie literatury oraz dane adresowe fundacji wspierających zarówno rodziców dzieci z Zespołem Aspergera, jak i nauczycieli pracujących z takimi dziećmi.

Książkę, a właściwie swoisty poradnik „ZESPÓL ASPERGERA. Co nauczyciel wiedzieć powinien” każdy nauczyciel obowiązkowo musi mieć w swojej bibliotece.