Róża Karwecka, Katarzyna Paszkowska. Scenariusze zajęć i zabaw tematycznych. LATO. Zeszyt 3

Start / Sklep / Róża Karwecka, Katarzyna Paszkowska. Scenariusze zajęć i zabaw tematycznych. LATO. Zeszyt 3

Róża Karwecka, Katarzyna Paszkowska. Scenariusze zajęć i zabaw tematycznych. LATO. Zeszyt 3

27,50 

Co to jest Zucherek. Scenariusze zajęć tematycznych?

Poradnik Zucherek. Scenariusze zajęć tematycznych to zbiór scenariuszy z propozycjami zajęć z dziećmi w wieku 6-11 lat na wszystkie pory roku.

Zucherek. Scenariusze zajęć tematycznych ma przez zabawę dostarczyć nauczycielom, wychowawcom i instruktorom pracującym z dziećmi rozmaitych pomysłów, umożliwiających świadomą, kreatywną, prowadzącą do twórczych rozwiązań pracę z uczestnikami zajęć przez zabawę.

Uniwersalność proponowanych zajęć z elementami polskich obrzędów, zwyczajów i tradycji nie ogranicza książki tylko do jednego rodzaju odbiorcy – dotyczy wszystkich aktywności w przedziale wiekowym 6–11 lat. Zajęcia nadają się do realizacji zarówno na zbiórkach zuchowych, na lekcjach w szkole, w świetlicy, w przedszkolu, na obozach czy koloniach. Bardzo ważnym elementem w Zucherku. Scenariusze zajęć tematycznych są „Worki pomysłów”, które pełnią rolę skrzyni skarbów. Worki umieściliśmy po każdym cyklu zajęć tematycznych i znajdują się w nim uzupełniające wiadomości, pomagające w pracy z dziećmi, materiały do gawęd, piosenki, wierszyki, gry i zabawy, majsterki.

Metody są tak dobrane, aby wyzwalały aktywność i zaangażowanie uczestników przy realizacji wspólnych celów, jakie przyjmuje grupa, a także ułatwiały wymianę myśli i odczuć bez lęku przed oceną ze strony innych. Ma to sprzyjać m.in. uświadomieniu sobie i zrozumieniu konkretnego problemu i wspólnemu poszukiwaniu jego rozwiązań, a także przekazywaniu określonych treści i uczeniu się.

Skąd tytuł Zucherek (niedawno Zuchmistrz)?

Propozycje nasze powstały na podstawie zajęć prowadzonych metodyką zuchową, czyli metodyką pracy z dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Nad jego powstaniem pracowali doświadczeni instruktorzy zuchowi.

Propozycja dla:
Rodziców, którzy planują wakacyjne wycieczki,
Opiekunów kolonii, półkolonii, obozów,
Opiekunów akcji „Lato w mieście”,
✔ na zajęcia świetlicowe,

✔ na zielone szkoły,
✔ na imprezy wycieczkowe,
✔ na twórcze zajęcia szkolne,
✔ na zabawy przedszkolne.

Oto spis tematów zeszytu 3:

I. Wędruj z nami
„Miś wędrowniczek” – o zdobywaniu Dziecięcej Odznaki Turystycznej PTTK
Wszystko o wycieczce,
Łyk meteorologii
Wyposażenie na wycieczkach
Pierwsza pomoc
Kuchnia biwakowa
Gry na rowerach
II. Las. Świeże paprocie ma dla nas
Zajęcia wprowadzające. „Las i jego mieszkańcy”
Zajęcia tematyczne:
Liściasty przyjaciel”
                „Nasi przyjaciele z lasu”
Zabawa tematyczna „Sokole Oko”.
III. Chodziło słonko po łące
Zajęcia wprowadzające „Łąka i jej mieszkańcy”
Zajęcia tematyczne
               „Szlakiem motyli”
               „Szukamy kreta”
Zabawa tematyczna „Piknik. Drugie śniadanie na trawie”.

Liczba stron: 128

ISBN: 978-83-63766-25-2

Autorki: Róża Karwecka i Katarzyna Paszkowska

Warszawa, 2017