S. Palomares, T. Akin: Rozstrzyganie konfliktów

Start / Sklep / S. Palomares, T. Akin: Rozstrzyganie konfliktów

S. Palomares, T. Akin: Rozstrzyganie konfliktów

34,50 

Rozstrzyganie obrazek

15 w magazynie

Książka Rozstrzyganie konfliktów to poradnik dla nauczycieli, wychowawców i pedagogów, zawierający strategie, ćwiczenia i psychodramę dla dzieci opracowane tak, by nauczyć je umiejętności sprawnego radzenia sobie z konfliktami. Zdolność sprawnego porozumiewania się z innymi ludźmi, nawet w wypadku rozbieżności zdań lub interesów, jest kluczowa zarówno w szkole, jak i późniejszym życiu zawodowym i społecznym. Autorki, Susanna Palomares i Terri Akin, postawiły sobie za cel przekazanie pedagogom narzędzia do pracy z dziećmi w tym temacie oraz zachęcenie do poszukiwania twórczych, prospołecznych strategii rozwiązywania konfliktów.

Całość składa się z trzech głównych części. Pierwszy rozdział książki jest skierowany do prowadzącego zajęcia. Wdraża on w tematykę konstruktywnego radzenia sobie z nieporozumieniami, opisuje między innymi powiązania między konfliktami a odpornością, świadomością i wchodzeniem w interakcje społeczne oraz pokazuje, jak zbudowany jest przewodnik, jak stosować ćwiczenia, jakie są znane strategie skierowane na rozstrzyganie konfliktów i czym jest psychodrama. Druga część poradnika zawiera strategie rozwiązywania konfliktów i ćwiczenia grupowe. Znajdziemy tu osiemnaście zajęć skoncentrowanych wokół technik takich jak: uważne słuchanie innych osób, wyjaśnianie swojego zdania bez oskarżania drugiej strony, tworzenie sytuacji, w której każdy wygrywa, stosowanie kompromisów, przepraszanie, poczucie humoru, proszenie o pomoc i uświadomienie sobie, kiedy należy się wycofać. Każde ćwiczenie jest przedstawione jasno, z podziałem na cele, niezbędne materiały, dokładny przebieg, a nawet pytania do dyskusji. Znajdziemy tu także dziewięć możliwych do powielenia kart pracy, na których znajduje się dziewięć różnych strategii rozwiązywania konfliktów wraz z wyjaśnieniem i ilustracją. Taki materiał znacznie ułatwi przyswojenie treści przez uczniów. Na trzecią, ostatnią część książki składają się propozycje tematów do dyskusji i psychodramy wraz ze wskazówkami dla nauczyciela, na czym polega proces dyskusji i odgrywania scenek. Przykładowe tematy do rozmowy to „Gdy ktoś mnie nie słuchał”, „Zrobiłem lub powiedziałem coś niechcący, a ktoś się na mnie rozgniewał” czy „Kiedy ktoś zawiódł moje zaufanie”. Nie jest to sam spis tematów, każdy z nich jest opracowany tak samo jak ćwiczenie i pokazane są cele, przebieg oraz konkretne pytania do wyjaśnienia w takiej dyskusji lub odgrywaniu ról.

Ze wstępu „Ćwiczenia zamieszczone w tym przewodniku są tak zaprojektowane, aby zademonstrować uczniom moc takie postawy wobec konfliktu, która nikogo nie czyni przegranym (…). Aktywizujące ćwiczenia grupowe pozwalają przestudiować naturę konfliktu, jego przyczyny, skutki i sposoby rozwiązywania. Oryginalna sekwencja dyskusji i psychodramy umożliwia nabywanie doświadczenia poprzez wielokrotne ćwiczenie i powtarzanie zachowań”