Monika Badecka-Kozikowska. Siedem grzechów głównych nauczycieli języków obcych oraz jak przekuć je w metodyczne cnoty

Start / Sklep / Monika Badecka-Kozikowska. Siedem grzechów głównych nauczycieli języków obcych oraz jak przekuć je w metodyczne cnoty

Monika Badecka-Kozikowska. Siedem grzechów głównych nauczycieli języków obcych oraz jak przekuć je w metodyczne cnoty

35,00 

Książka „Siedem grzechów głównych nauczycieli języków obcych” Moniki Badeckiej-Kozikowskiej
ma charakter praktycznego poradnika, wspartego podwalinami teoretycznymi. Ujawnia on wprawdzie i uświadamia nauczycielom braki metodyczne, nazwane grzechami, ale tylko po to, żeby pomóc im nie popełniać ich więcej.

W rozdziale I przedstawiony został w skrócie skonstruowany modelowy warsztat metodyczny, a także zaprezentowana ankieta dla ucznia, którą nauczyciele mogą swoim uczniom zaproponować, aby przekonać się jaka jest ich opinia na temat nauczania i w jakiej relacji pozostaje on do skonstruowanego przez Autorkę ideału. Zaanonsowano także niektóre wyniki badań nakreślające tło dla dalszej części książki. Poza tym rozdział I – oprócz pochwały cnót metodycznych – pozwala przygotować grunt pod uzasadnienie „bezlitosnego” rozprawienia się z metodycznymi siedmioma grzechami głównymi w rozdziałach II, III, IV i V oraz grzechami pomniejszymi w rozdziale VI. Po solidnej spowiedzi w każdym z nich następuje deklaracja poprawy i praktyczny plan jej realizacji. Rozdziały VII i VIII przeznaczone są dla bardziej wnikliwych i dociekliwych Czytelników i zawierają całościową prezentację wyników badań oraz ich szczegółową analizę.

liczba stron: 228

ISBN: 978-83-61309-28-4