Sporą część naszej oferty stanowią książki przeznaczone dla osób koegzystujących z dziećmi i młodzieżą autystyczną, z zespołem Aspergera, ADHD czy zaburzeniami rozwojowymi i emocjonalnymi. Zapraszamy do przejrzenia zagadnień poruszanych w polecanych przez nas podręcznikach, poradnikach i omówieniach!

Być może autorzy, których dzieła publikujemy, są Państwu znani – choćby z organizowanych przez nas konferencji i spotkań. Oprócz działalności typowo wydawniczej (dobór tytułów, tłumaczenia, opracowanie redakcyjne i graficzne, przygotowanie do druku) zajmujemy się również propagowaniem nowych, skutecznych metod i rozwiązań z dziedziny pedagogiki i psychologii.

Nasze warsztaty, seminaria i konferencje to znakomita okazja, by wymienić się wiedzą i doświadczeniami, spotkać inspirujących badaczy i autorów czy poznać innowacyjne podejścia. Jednym z takich spotkań był I Kongres Pedagogów i Psychologów Szkolnych w Warszawie, współorganizowany w 2007 roku z Instytutem Badań w Oświacie, pierwsze tego typu wydarzenie w kraju, które przyciągnęło pół tysiąca specjalistów z Polski, Europy i Ameryki Północnej.

Na konferencje zapraszamy teoretyków i praktyków, specjalistów z Polski i zagranicy, pracowników domów opieki i szkolnych pedagogów. Wszystkich łączy pełna gotowość do upowszechniania i zdobywania wiedzy niezbędnej w edukacji, opiece i wychowaniu. Chcemy pomóc wychowywać – dlatego współpracujemy z takimi organizacjami, jak:

  • Fundacja „Synapsis”,
  • Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”,
  • stowarzyszenie „Nie-Grzeczne Dzieci”,
  • Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny METIS w Katowicach,
  • Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych (WciES),
  • Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne (WSiP),
  • wydawnictwo Wolters Kluwer.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi nadchodzących spotkań. Jeśli chcą Państwo zorganizować podobne wydarzenie, zapraszamy do współpracy – z dużą chęcią polecimy specjalistów potrafiących przystępnie – i merytorycznie – poprowadzić szkolenie, warsztat czy seminarium. Warto również już teraz odwiedzić nasz sklep internetowy!