Ta książka adresowana jest do wszystkich nauczycieli języków obcych, którzy chcieliby lepiej zrozumieć, co decyduje o nauczycielskiej skuteczności, i w ten sposób wpłynąć na swoją własną. Składa się z dwóch części: w pierwszej, zgodnie ze współczesnym stanem wiedzy, przedstawione są najważniejsze czynniki, teoretycznie wpływające na skuteczność pracy nauczycielskiej. W części drugiej autorka prezentuje nauczycieli języka angielskiego, uważanych w swoim środowisku za najwybitniejszych, i próbuje określić, które, zakładane wcześniej w teorii cechy u nich występują.